Beseda se starostou města

Jak funguje zastupitelstvo města? Jaké jsou jeho kompetence? K čemu slouží rada města? Jaké jsou kompetence starosty? Jak může město ovlivnit výstavbu obchodních center, hřišť apod.? Jak jsou města financována? Co jsou to svazky obcí a k čemu slouží? Na tyto a další dotazy studentům kvarty v pátek odpovídali starosta města Pacova, pan Tomáš Kocour, a místostarosta, Ing. Lukáš Vlček. Beseda proběhla v kanceláři starosty na pacovské radnici. Oběma zastupitelům děkujeme za přijetí a ochotu, se kterou se nám věnovali.

Mgr. Markéta Palátová

To top