Beseda o holocaustu

V pondělí 16. listopadu 2015 zavítala na naše gymnázium Mgr. Miriam Mouryc z izraelské Mezinárodní školy pro výuku o holocaustu v Jeruzalémě (The International School for Holocaust Studies), aby se studenty septimy a oktávy vedla besedu na téma antisemitismus a holocaust. Cílem diskuse bylo seznámit studenty s různými aspekty odboje v totalitním režimu a umožnit jim pochopit význam hrdinských činů, kterých se dopouštěli „obyčejní“ lidé z různých společenských vrstev. Studenti se seznámili s příběhy několika lidí, kteří zachránili život mnoha Židům. Paní Miriam Mouryc  představila studentům titul „Spravedliví mezi národy“, který je udílen osobám nežidovského původu, jež se zasloužily o záchranu Židů před holocaustem.

Více informací o činnosti této školy a památníku Jad Vašem (Yad Vashem) v Izraeli na http://www.yadvashem.org/.

DSC_0034

 

 

 

 

 

 

To top