Adam a jeho účast v celostátním kole

Adam Červenka, coby vítěz krajského kola zeměpisné olympiády kategorie D, se 25. a 26. dubna zúčastnil celostátního kola. Společně s dalšími 13 vítězi z ostatních krajů a 10 úspěšnými řešiteli s největším počtem bodů v krajském kole ze všech krajů, řešil ve čtvrtek úkoly praktické části v Jílovém u Prahy a další den teoretické úlohy na Přírodovědecké fakultě UK  na Albertově. Přestože tato kategorie je společná pro žáky kvinty až oktávy a Adam je teprve v sextě, podařilo se mu obsadit 11. místo ze zmíněných 24 účastníků. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Vladimíra Pešková

IMG_20190426_085457_BURST6

To top