Sportovní hry

Každou středu od 14:00 do 15:00 hod je nabídnuta studentům možnost sportovat v jejich volném čase, po skončení školní výuky a ve sportovním zařízení školy. Ti, kteří tuto nabídku využili, mají možnost si každý týden zahrát nebo se zdokonalit v těchto sportech (volejbal, basketbal, fotbal, nohejbal, apod.) Kroužek sportovních her navštěvuje průměrně 10 studentů od tercie až po oktávu. Cílem sportovního kroužku je především „přitáhnout“ studenty k pravidelnému sportování, umožnit těm, kteří nejsou tak „výkonní“ ve sportu a chtějí se zdokonalit, či najít dobrou partu stejně smýšlejících spolužáků, tuto potřebu zrealizovat, a hlavně nabídnout možnost aktivního a zdravého způsobu využití volného času v kolektivu spolužáků a prostorech školy.

To top