Inovace a individualizace výuky

Projekt Inovace a individualizace výuky na Gymnáziu Pacov

V rámci inovací ve vzdělávacím procesu budou ve školním roce 2012/2013 a ve školním roce 2013/2014 vytvořeny výukové materiály pro vylepšení čtenářské a informační gramotnosti a v oblasti ICT. Tyto materiály budou zároveň vyzkoušeny v hodinách ČJ , F a IVT.

Ve školním roce 2012/2013 prostředky grantu umožnily individualizovat výuku. Šlo o nabídku volitelného předmětu Základy francouzštiny v kvartě (skupina Mgr. Markéty Palátové), individuální skupiny konverzace v anglickém jazyce v oktávě (skupina Mgr. Markéty Palátové), semináře a cvičení z matematiky v oktávě (skupina Ing. Pavla Martince) a matematiky v septimě (skupina Mgr. Vladimíry Peškové).

V aktuálním školním roce 2013/2014 probíhá individualizace výuky nabídkou volitelného předmětu Základy francouzštiny pro žáky tercie a kvarty (skupina Mgr. Markéty Palátové) a vytvořením individuálních skupin konverzace v anglickém jazyce v septimě (skupina Mgr. Markéty Palátové), semináře a cvičení z matematiky v oktávě (skupina Mgr. Vladimíry Peškové) a matematiky v kvintě (skupina Ing. Pavla Martince) a sextě (skupina Mgr. Markéty Vodrážkové).

To top