Dopad demografického vývoje

Naše škola má dobrou naplněnost a výborný výhled do budoucnosti

Snahy Kraje Vysočina zrušit víceleté obory gymnázií ve všech městech kraje kromě Pelhřimova, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Třebíče a změnit maloměstská gymnázia na čtyřletá naštěstí díky odporu zastupitelů všech měst kraje přestaly.

Kraj v současnosti hledá optimální nastavení sítě středních škol ve spolupráci s městy, ve kterých se tyto školy nacházejí. Výsledkem takových opatření jsou slučování původně samostatných škol do větších celků nebo převedení zřizovatelských práv na města.

Město Pacov se jednoznačně vyjádřilo, že gymnázium v Pacově bude, a to i v případě, že by se jeho zřizovatelem mělo stát samo. Gymnázium Pacov se proto od 1. 1. 2015 stalo příspěvkovou organizací města Pacova.

To top