Historie

Gymnázium Pacov vzniklo v roce 1991.

Navázalo na tradici gymnázia, které bylo před lety v Pacově administrativním rozhodnutím zrušeno. Je jedinou střední školou v Pacově – ve městě, které leží přesně na 15. poledníku a které je centrem západní části Vysočiny. V jeho působnosti je asi 9 základních škol na území 3 krajů. Jedná se o školy v Pacově, Lukavci, Černovicích, Hořepníku, Nové Cerekvi, Košeticích, Čechticích, Mladé Vožici a Chýnově, částečně v Táboře a Pelhřimově.

Gymnázium Pacov je jediným šestiletým gymnáziem na okrese a jedním z mála v republice. V roce 1997 se škola přestěhovala do nové moderní a velmi dobře vybavené budovy. Od roku 2001 byl jeho zřizovatelem Kraj Vysočina, od roku 2015 zřizovatelská práva převzalo město Pacov.

Historie školy v letech

1956/1976

 • Jedenáctiletá střední škola a posléze Základní škola a gymnázium Pacov

jaro 1991

 • intenzivní jednání o povolení obnovit gymnázium v Pacově
 • sponzorská sbírka na podporu založení školy – výnos 136 000 Kč
 • první přijímací zkoušky žáků z 5. tříd základních škol Pacovska

1. 9. 1991

 • otevřena první třída víceletého studia jako elokovaná třída Gymnázia Tábor v budově ZŠ Za Branou a v nájmu města Pacova

1. 4. 1992

 • založeno víceleté Gymnázium Pacov jako samostatný právní subjekt
jaro 1992
 • založena Nadace Gymnázia Pacov jako organizace na podporu studentů školy

1. 9. 1992

 • otevřeny další dvě třídy – prima (víceleté studium) a 1. ročník (4-leté studium)

1993/1994

 • celkem 5 tříd víceletého a čtyřletého studia, jednání o výstavbě, příslib MŠMT ČR na zahrnutí do investiční výstavby
únor 1994
 • rozhodnutím městského zastupitelstva gymnáziu darován rozestavěný kulturní dům v centru města v hodnotě 12 mil. Kč

1995/1996

 • již sedm tříd v budově ZŠ, komplikace s povolením stavby
 • první maturitní ples
 • první maturitní zkoušky
 • vydán almanach k pětiletému výročí trvání gymnázia
 • nové přípravné práce k realizaci stavby, investor Školský úřad Pelhřimov, obstaravatel TYPAZ Praha, projektant INTEGRA Pelhřimov, dodavatel PRIMA Strakonice

1996/1997

 • koncepce přechodu na šestileté gymnázium, útlum na šest tříd
 • optimalizace, škola plní podmínky MŠMT a je zařazena do sítě středních škol v ČR

říjen 1996

 • zahájení stavby
květen 1997
 • 2. maturitní zkoušky
1. 9. 1997
 • slavnostní zahájení školního roku v nové budově za účasti náměstka ministra

říjen 1997

 • slavnostní dokončení stavby, kolaudace, den otevřených dveří

1997/1998

 • první rok v nové budově, velká vlhkost, několik reklamací, ale ne mnoho
 • Nadace gymnázia přejmenována na Sdružení rodičů a příznivců gymnázia (SRPG)
 • první přijímací zkoušky k šestiletému studiu pro žáky 7. tříd ZŠ
 • ples SRPG, maturitní ples, 3. maturitní zkoušky

1998/1999

 • druhý rok již velmi úspěšný, škola plní výchovně vzdělávací program, zapojuje se do různých soutěží, buduje svou tradici
 • 4. maturitní zkoušky

1999/2000

 • 5. maturitní zkoušky

2000/2001

 • omlazení profesorského sboru
 • bez maturitních zkoušek
 • dovršení 10 let existence školy
2001/2002
 • změna zřizovatele, stal se jím Kraj Vysočina (v té době kraj Vysočina)
 • 6. maturity, maturuje oktáva – třída osmiletého studia

2002/2003

 • 7. maturity, maturuje oktáva – druhá a poslední třída osmiletého studia. Po ní už jsou všechny třídy šestileté.
2004/2005
 • Gymnázium Pacov je jako jedna ze 4 středních škol v republice zapojeno do výměnného programu Fulbrightovy nadace. Mgr. Lenka Janáčková působí v USA a místo ní v Pacově vyučuje paní Joy Bashara-Ingram.

2005/2006

 • 1. 9. 2006 škola dovršila 15 let existence.

2007/2008

 • Novým ředitelem školy byl od 1. 8. 2007 jmenován Mgr. Josef Novák.

2009/2010

 • Od 1. 9. 2009 škola vyučuje podle Školního vzdělávacího plánu pro šestileté gymnázium zpracovaného podle RVP ZV a RVP G Učíme se pro život.

2010/2011

 • Od 1. 9. 2010 jsou podle ŠVP vyučovány třídy tercie, kvarta, kvinta a sexta (obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium). Septima a oktáva jsou dobíhajícím oborem vzdělání 79-41-K/601 Gymnázium – všeobecné.
 • Oktáva jako první třída maturovala podle nových pravidel – maturitní zkouška rozdělena na část společnou a profilovou. Jako jediná třída v historii skládala ústní maturitní zkoušky před písemnými.

2011/2012

 • Od 1. 9. 2011 jsou podle ŠVP vyučovány třídy tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima. Poslední třídou dobíhajícího oboru vzdělání 79-41-K/601 Gymnázium – všeobecné je oktáva.
 • Gymnázium Pacov slaví 20 let své existence. Oslavy vyvrcholily dne 25. 11. 2011. Součástí oslav se stalo uvedení obnovitele Gymnázia Pacov Mgr. Františka Hofmana do síně slávy jako Osobnosti gymnázia.

2012/2013

 • Od 1. 9. 2012 dochází ke sjednocení oboru vzdělání ve všech šesti ročnících. Jediným oborem na Gymnáziu Pacov zůstává 79-41-K/61 Gymnázium.

2014/2015

 • Od 1. 1. 2015 převzalo vzdělávací činnosti a zřizovatelská práva Gymnázia Pacov město Pacov.

2016/2017

 • Gymnázium Pacov oslavilo 25 let své existence. Oslavy vyvrcholily dne 19. 11. 2016. Ředitelé Mgr. Pavel Hrkal, Mgr. František Hofman a Mgr. Josef Novák spolu se starostou města Ing. Lukášem Vlčkem a vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina RNDr. Kamilem Ubrem zasadili před budovou školy památný strom.

2017/2018

 • Od 7. 2. 2018 vypomáhá s výukou anglického jazyka rodilý mluvčí Tyson Levans.

2018/2019

 • Na začátku školního roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce chemické laboratoře a učeben fyziky, biologie a výpočetní techniky.
 • Od září 2018 využívá Gymnázium Pacov služeb 2 rodilých mluvčích angličtiny. Pana Levanse doplnila Američanka Christine Trachtová.

2019/2020

 • Studenti se poprvé setkali s výukou distanční formou.

2020/2021

 • Distanční studium (tentokrát již povinné) bylo kombinováno s prezenčním.

2021/2022

 • Gymnázium Pacov oslavilo 30 let své existence. Oslavy proběhly v budově školy dne 20. 11. 2021. Odložený Absolventský ples až 3. 6. 2022. Emeritní ředitel školy Mgr. František Hofman sepsal své osobní vzpomínky na události, které vedly k obnovení střední školy v Pacově. Jeho kniha Gymnázium chtěné a nechtěné aneb počátky obnoveného gymnázia v Pacově měla autogramiádu 3. 6. 2022.

To top