Gymnázium Pacov

Gymnázium Pacov:

  • je šestileté všeobecné gymnázium, příspěvková organizace města Pacova,
  • sídlí v nové moderní budově, navíc netradičně architektonicky řešené budově (tělocvična, posilovna, učebny a laboratoře jsou příjemné a barevné, často kruhové nebo oválné),
  • využívá podmínek malé školy, kde se všichni navzájem znají, k vytvoření bezpečného, příjemného a tvůrčího prostředí (etický kodex zaměstnance ve formátu PDF naleznete ZDE),
  • úspěšně připravuje žáky na studium na všech typech vysokých škol,
  • je výborně vybaveno výpočetní technikou, výuka IVT je oproti generalizovanému učebnímu plánu výrazně posílena, žáci zvládají počítačovou grafiku, webdesign i základy programování (ICT plán školy ve formátu PDF),
  • klade důraz na jazykovou vybavenost žáků, jazyky mají posílenou hodinovou dotaci,
  • využívá rodilých mluvčích, kteří  pomáhají s výukou anglického a německého jazyka,
  • organizuje mnoho školních i mimoškolních akcí.
Učebna biologieBiologie2019 (3)Chemie2019 (3) Učebna výpočetní technikyIVT2019 (5)Fyzika2019 (2)Fyzika2019 (1)

Gymnázium Pacov

je zapojeno jako partner s finančním příspěvkem do projektu

„Podpora výuky na Gymnáziu Pacov“

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008130

loga

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

To top