2. 11. 2022 až 3. 11. 2022

Výlet do Německa (kvinta, sexta, septima, oktáva)

dozor: Mgr. Veronika Holíková, Ing. Kamila Turečková

To top