Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život.

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
  • doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Foto a video záznamy z výuky, ve které byly použité aktivizační a transferové nástroje:

Vytvořená videa:

Fyzika:

Hry ve fyzice (septima)

Pyramida (sexta)

Pyramida (tercie)

Určení tepla při tepelné výměně (sexta) 

Převody jednotek, pexeso (kvinta) 

Hry ve fyzice (kvinta) 

Flemingovo pravidlo (septima) 

Měření proudu v rozvětveném obvodu (septima) 

Bernoulliho vztah, příklady (kvinta) 

Diody a žárovky (septima – foto) 

Biologie:

Výroba čaje (kvinta) 

Glykémie (septima)

Bílkoviny v uzeninách (kvinta) 

Genetika jazyka do korýtka (oktáva) 

Byliny (kvinta)

Houby a lišejníky (kvinta) 

Oko (septima) 

Ptačí kostra (kostra)

Srdce (septima)

Ucho (septima)

Chemie:

Stechiometrické výpočty z chemických rovnic (kvinta)

Stechiometrické výpočty z rovnic (septima)

Složení roztoků – hmotnostní zlomek (kvinta) 

Roztoky (kvinta)

Význam chemického vzorce (kvinta – foto)

Význam chemického vzorce (sexta – foto)

Význam chemického vzorce (septima – foto)

Anglický jazyk:

Computer hardware (tercie)

Computer verbs (oktáva) 

The Internet (kvinta) 

Steve Jobs (sexta – foto)

Výtvarná výchova:

Barvoměna (sexta – foto) 

Popis krajiny (kvinta – foto)

Didaktická hra (kvinta – foto)

Brainstorming 3D (sexta – foto)

Příprava 3D modelu (sexta – foto)

Renesance (kvinta – foto)

Neobnovitelné zdroje (kvinta)

Gotická architektura (kvinta – foto) 

Kritické myšlené III (kvinta – foto)

Kritické myšlení IV (kvinta – foto)

Hudební výchova:

Lidové písně (kvinta – foto)  

Státní hymna (sexta – foto)

Zeměpis:

Město (kvinta – foto)

Benelux (septima – foto) 

Západní Evropa (septima – foto) 

Západní Evropa, slepá mapa (septima – foto)

Náboženství (kvinta – foto) 

Obyvatelstvo (kvinta – foto)

Kariérové poradenství

Zamyšlení nad profesní orientací (kvinta) 

Skryté profese (sexta – foto) 

Poznávání temperamentu (tercie) 

Jeden den mého života (kvinta – foto)