Fyzika

Odkazy na výukové zdroje. Pro všechny: nezKRESLENÁ VĚDA (Akademi věd ČR) a nezKRESLENÁ VĚDA II

Animace fyzikálních jevů: http://www.animfyzika.wz.cz/     Další animace: http://phet.colorado.edu/  (Play with Simulations)

Animace RNDr. Vladimír Vaščák: http://www.vascak.cz/?p=2502 Seznam animací: http://www.vascak.cz/?p=2192&language=cz

Tercie

Sada výborně zpracovaných prezentací (Mgr. Tomáš Bobál): http://www.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/8/8.htm

Parní stroj

Spalovací motor

Test kmitavý pohyb

Kvarta

Sada výborně zpracovaných prezentací (Mgr. Tomáš Bobál): http://www.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/9/9.htm

Základy elektrotechniky:

Názorná elektrotechnika.

Jak funguje… jaderná elektrárna, fotovoltaika, přečerpávací el, black-out.

Vesmír

Měřítka ve vesmíru        Měřítka vesmíru 2       Scale of Universe Interactive

Vznik slunce   Vznik, vývoj a zánik slunce

Multivesmír a Higgsův boson

Brian Greene: Je náš vesmír jediným vesmírem?

Tajemnství černých děr

Výlet do černé díry

Sexta

Molekulová fyzika a termika    Animace: https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/heat-and-thermodynamics

Atomová hmotnost   Video: https://www.youtube.com/watch?v=9KnQRJa9L9w

Látkové množství a molová hmotnost   https://www.youtube.com/watch?v=AIgpKXV6qbk

Septima

Elektřina a magnetismus    Animace: https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics 

Video: https://khanovaskola.cz/blok/7/23-elektrina