Category Archives: Novinky

Jazykově-vzdělávací pobyt ve Skotsku

Na základě výzvy MŠMT organizuje Gymnázium Pacov jazykově-vzdělávací pobyt do Skotska. Jedná se o poznávací zájezd spojený s výukou angličtiny. Program zájezdu zahrnuje: 1. den: večer odjezd od školy, noční transfer 2. den: zastávka Amsterdam, noční trajekt do Newcastlu (plavba cca 15 hod.) 3. den: přejezd do Edinburghu s případnou zastávkou na zajímavém místě, nocleh

Read More

Maturitní zkoušky 2015

V posledním květnovém týdnu (od 25. do 28.5.) probíhaly na Gymnáziu Pacov ústní maturitní zkoušky.  Jednalo se o ústní části společných i profilových částí maturitních zkoušek. Předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Dagmar Němcová z Gymnázia Jihlava. Z celkového počtu 26 studentů tyto zkoušky skládalo 25 studentů. Po vyhodnocení výsledků letošních maturit 17 studentů prospělo a

Read More

Maturitní zkoušky 2015 – písemné části

Ve dnech 4. – 7. 2015 května skládali studenti písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky. Na naší škole se jednalo o didaktické testy a písemné práce z českého, anglického a německého jazyka a didaktický test z matematiky. Všichni naši studenti, kterých se zkoušky týkaly, tuto část maturity úspěšně zvládli. Ve dnech 25. – 28. května

Read More

Zájezd do Anglie – duben 2015

Byla jsem vybrána. Dostala jsem úkol. Mám shrnout celou naší cestu do Anglie na jednu stranu A5. Je to možné? Podle mě ne. Všechno, co se mi honí hlavou, když si vzpomenu na cestu do Anglie, nemůžu popsat na tak malý kus papíru. Neřeknu vám, co jsme který den dělali. To jsem zkoušela. Sloh byl

Read More

Cambridge P.A.R.K.

V pondělí 27. dubna proběhly na GyPa prezentace zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. v Brně. David Koster MA, zástupce tohoto centra, učitel a examinátor, seznámil studenty se zkouškami Cambridge English, které lze skládat nejen v několika úrovních u obecné angličtiny, ale také pro obchodní, finanční nebo právní sféru. Prezentace byla zaměřena na jednu z nejrozšířenějších zkoušek –

Read More

Anglické divadlo v Pacov

V pondělí 20. dubna přivítaly pacovské školy The Bear Educational Theatre, mezinárodní divadelní společnost se sídlem v Praze, která připravuje výukové pořady v angličtině pro žáky základních a středních škol. Letos k nám přivezli tři představení, z nichž dvě byla určená studentům našeho gymnázia. Pro nižší gymnázium (tercii a kvartu) bylo určeno představení Murder at Wimbledon

Read More

Terapeutická komunita

Ve středu 15. dubna vyrazili studenti sexty na exkurzi do terapeutické komunity Podcestný Mlýn.  Nachází se v obci Kostelní Vydří u Dačic a je to místo, kde se lidé závislí na nealkoholových drogách (většinou na pervitinu a heroinu) snaží vrátit zpět do běžného života bez drog. Po hodině a půl adrenalinové jízdy autobusem po klikatých a

Read More

Tercie v Hrdličkově muzeu

Pravidelná exkurze za historií vývoje člověka v Hrdličkově muzeu se konala 25. března 2015. I přes závadu na lokomotivě vlaku jsme do hlavního města přijeli plni očekávání a neskrývaného elánu. Přálo nám i počasí a celým dnem nás provázelo příjemné jarní sluníčko. Čepice po celou dobu zůstaly pohodlně uloženy v našich batozích. Po příchodu do

Read More

Sexta ve stínu chladírenských věží

Ve středu 25. března 2015 nasedli studenti sexty do autobusu a vyrazili jihozápadním směrem. Cílem jejich cesty byla jaderná elektrárna v Temelíně, kde je čekala exkurze. Chladící věže této elektrárny znají všichni, ale dovnitř se podívat, to je jiný zážitek. Celý areál je obehnán žiletkovým plotem, proto návštěvy mohou být jen ty ohlášené… a to my

Read More

Úspěchy v olympiádách – okresní kola

Školní rok 2014/2015.  Německý jazyk 22. ledna se v Pelhřimově konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii III.A za nás Nikola Stupková ze septimy vybojovala 2. místo. Blahopřejeme! Český jazyk V pátek 13. února 2015 proběhlo v Pelhřimově okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naší školu úspěšně reprezentovaly Štěpánka Zajícová ze septimy a

Read More