Category Archives: Aktuality

8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí studenti, Gymnázium Pacov obnovuje výuku s osobní přítomností studentů tercie, kvarty, kvinty, sexty a septimy ve škole od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Na každý týden bude připraven speciální rozpis vyučovacích hodin v dopoledních hodinách. Hygienická doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR umožňují přítomnost žáků ve škole, nikoli jejich doprovodu. Maximální

Read More

18. 5. 2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, sděluji žákům a jejich zákonným zástupcům, že podkladem pro hodnocení budou výsledky do 6. 3. 2020, dále výsledky distanční výuky a hodnocení v prvním pololetí školního roku 2019/2020. Formou hodnocení budou klasifikační stupně a slovní hodnocení v

Read More

9. 6. 2020

Jednotné přijímací testy z matematiky (8.30 až 10.10) a z českého jazyka a literatury (10.55 až 12.20) v rámci přijímacího řízení ze 7. tříd ZŠ Uchazečům, kteří uvedli na přihlášku e-mailovou adresu, byla pozvánka ze systému CERTIS odeslána elektronicky dne 13. 5. 2020. Písemná pozvánka bude zákonným zástupcům uchazečů o přijetí doručena poštou v týdnu

Read More

3. 6. 2020

Přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení z 9. tříd ZŠ Písemná pozvánka byla zákonným zástupcům uchazečů o přijetí doručena poštou.

1. 6. 2020

Didaktické testy z matematiky (8.00 až 10.20) a z anglického jazyka (13.00 až 15.10) v rámci společné části maturit

11. 5. 2020

Maturanti mohou využít možnosti osobních konzultací ve škole při splnění hygienických podmínek: Jediným povoleným důvodem pro pobyt ve škole je příprava na maturitní zkoušky. Ve škole se maturanti pohybují ve vyčleněném prostoru. Ve společných prostorách nosí ochranu dýchacích cest, během konzultací v určené učebně nemusí. Po vstupu do školy a po ukončení každé konzultace použijí

Read More

23. 4. 2020

MŠMT vydalo informační materiál o organizaci maturitních zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek. Přečíst si jej můžete zde

14. 4. 2020

Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v červnu 2020. Termíny budou stanoveny MŠMT. Zdroj: Vláda ČR Termín dodatečných přijímacích zkoušek po 9. třídě ZŠ bude určen, až budou zveřejněny termíny jednotných přijímacích zkoušek.