Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima se od pondělí 24. 5. 2021 vzdělávají prezenčně bez rotace. Frekvence preventivního antigenního testování se mění na jedenkrát týdně po prvním příchodu do školy. Studenti z Pacova se k testování dostaví v 7:15 hod., dojíždějící po příjezdu spoje. Při cestě na oběd do školní jídelny a zpět platí zákaz

Read More

Mezinárodní projekt eTwinning

Studenti Gymnázia Pacov začali spolupracovat v mezinárodním projektu. Někteří studenti školy (z kvarty, kvinty a septimy) se dobrovolně přihlásili ke spolupráci v mezinárodním projektu Peer Edushop. Partnerskými zeměmi jsou Španělsko a Turecko. Program je zaměřen na výuku a užití programování jako nástroje k zpřístupnění obtížných jevů v učivu a tím lepšímu porozumění probírané látce. Používané nástroje WEB

Read More

Informace pro uchazeče o přijetí

Uchazeč o studium může konat přijímací testy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před zahájením přijímacích testů negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Podrobnosti jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a v Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které si můžete přečíst v části Přijímací řízení.

Adam opět zabodoval!

Adam Červenka, student letošního maturitního ročníku, obhajoval 17. března online své loňské prvenství v krajském kole Zeměpisné olympiády. Přestože skončil na druhé pozici, počtem bodů byl na sedmém místě mezi soutěžícími v celé republice. Tímto si zajistil další postup do celostátního kola. Blahopřejeme k výbornému výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia. Mgr. Vladimíra

Read More

Neznalost zákona neomlouvá

V pátek 19. března se konala online beseda se studenty oktávy na téma „Trestní právo“. Hlavními aktéry byli Mgr. Josef Peroutka (bývalý student pacovského gymnázia) a JUDr. Zuzana Beerová, oba absolventi právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pepa se Zuzkou seznámili studenty nejen s průběhem trestního řízení, ale přinesli také spoustu užitečných a zajímavých informací

Read More