Maturitní zkouška

NABÍDKA ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, společné a profilové. Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě části maturity. Přihlášky k maturitní zkoušce podává každý žák maturitního ročníku k řediteli školy do 2. 12. 2019.

Společná část maturitní zkoušky

(model 2 + 2)

Každý žák vykoná 2 povinné zkoušky společné části. Pro všechny je povinná komplexní zkouška z českého jazyka a literatury. Ve druhé povinné zkoušce lze zvolit buď komplexní zkoušku z cizího jazyka, který se na škole vyučuje (tedy z anglického nebo německého jazyka), nebo zkoušku z matematiky.

Žáci mohou vykonat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, matematika

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou.

Profilová část maturitní zkoušky

(model 2 + 2)

Formou všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Každý žák vykoná 2 povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Zvolí si 2 povinné předměty z nabídky:

anglický jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika

Z této nabídky nelze zvolit předmět, který zvolil žák jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky, tj. 4 povinné zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky musí být ze 4 různých předmětů.

Pokud si žák zvolí jako povinný předmět společné části matematiku, musí si jako povinný předmět profilové části zvolit alespoň 1 cizí jazyk.

Žáci mohou vykonat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika

Z této nabídky nelze zvolit stejný předmět, který si žák vybral jako povinný.

Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Opravné ústní zkoušky společné a profilové části proběhnou 7. 9. 2020.

Seznam četby k maturitě z ČJ

Seznam témat k maturitě z AJ

Seznam témat k maturitě z NJ

Maturitní vyhláška ve znění po poslední novelizaci

Výsledkový portál žáka

Novinky o maturitní zkoušce sledujte také na maturita.cermat.cz

Pravidla hodnocení profilových zkoušek

Seznam povolených pomůcek