Školská rada

Složení školské rady 2018 až 2021:

Ing. Kamila Turečková – předsedkyně školské rady, členka za pedagogické pracovníky školy

Tomáš Kocour – člen školské rady za zřizovatele školy

Bc. Milada Vágnerová – členka školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy a za zletilé žáky školy (kontakt: mivagnerova@seznam.cz)