Zaměstnanci

Současní zaměstnanci školy:

Ředitel školy Mgr. Josef Novák
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Vladimíra Pešková
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Joselová
Preventistka soc. pat. jevů Mgr. Šárka Vitovská
Koordinátor ICT Ing. Pavel Roubal
 Vyučující
Mgr. Markéta Blechová M, BI, SM, SBI
Vlasta Divišová CH, BI
Mgr. Veronika Holíková NJ, KNJ, SNJ
Mgr. Kateřina Joselová ČJ, VV
Ing. Blanka Kortánová AJ, KAJ
Ing. Pavel Martinec F, M
Mgr. Petra Nesvačilová D, SD, AJ, KAJ
Mgr. Josef Novák CH
Mgr. Markéta Palátová AJ, KAJ, ZSV, OV, SVS
Mgr. Vladimíra Pešková M, Z
Ing. Pavel Roubal IVT, SIVT, F
Mgr. Leona Stejskalová ČJ, HV, OV
Ing. Kamila Turečková NJ
Mgr. Šárka Vitovská TV
Asistentka pedagoga Dagmar Cihelnová
Na mateřské 
Mgr. Marie Staňková
Na rodičovské Mgr. Šárka Mišoňová
 Na rodičovské Mgr. Veronika Nováková
Adm. pracovnice  Věra Přibylová
Školník, topič a údržbář Miloslav Hovorka
Uklízečka Hana Šimanová
Uklízečka Ivana Zemanová