Základy společenských věd

Základy společenských věd

– přehled učiva podle jednotlivých oborů

– opakování k maturitní zkoušce

 

Psychologie

Sociologie

Ekonomie

Politologie

Právo

Filozofie

Religionistika

Mezinárodní organizace

MATURITNÍ ZKOUŠKA