Třídy

Třídy

Tercie 2021/2022

třídní učitel Ing. Pavel Martinec

28 žáků (19 dívek a 9 chlapců)

Kvarta 2021/2022

třídní učitelka Ing. Kamila Turečková

21 žáků (10 dívek a 11 chlapců)

Kvinta 2021/2022

třídní učitelka Mgr. Kateřina Joselová

19 žáků (11 dívek a 8 chlapců)

Sexta 2021/2022

třídní učitelka Mgr. Petra Nesvačilová

26 žáků (14 dívek a 12 chlapců)

Septima 2021/2022

třídní učitelka Mgr. Markéta Palátová

15 žáků (11 dívek a 4 chlapci)

Oktáva 2021/2022

třídní učitelka Ing. Blanka Kortánová

11 žáků (3 dívky a 8 chlapců)