Školní rok 2021/2022

Důležité termíny:

1. 9. 2021: Zahájení školního roku

1. 9. 2021 až 3. 9. 2021: Školní výlet kvinty

2. 9. 2021 až 4. 9. 2021: Adaptační kurz tercie

2. 9. 2021 až 4. 9. 2021: Školní výlet septimy

2. 9. 2021 až 5. 9. 2021: Školní výlet kvarty a sexty

2. 9. 2021 až 5. 9. 2021: Školní výlet oktávy

7. 9. 2021: Správní rada SRPG, třídní schůzky

27. 10. 2021 až 29. 10. 2021: Podzimní prázdniny

5. 11. 2021: Návštěvní den ZŠ na Gymnáziu Pacov

20. 11. 2021: Oslavy 30. výročí obnovení Gymnázia Pacov

26. 11. 2021: Klasifikační porada

30. 11. 2021: Valná hromada SRPG, třídní schůzky

23. 12. 2021 až 2. 1. 2022: Vánoční prázdniny

6. 1. 2022: Konzultace rodičů s vyučujícími

22. 1. 2022 až 29. 1. 2022: Lyžařský a snowboardový kurz kvarty a kvinty

27. 1. 2022: Klasifikační porada

31. 1. 2022: Vydávání pololetních vysvědčení

2. 2. 2022: Den otevřených dveří

4. 2. 2022: Pololetní prázdniny

14. 2. 2022 až 20. 2. 2022: Jarní prázdniny

14. 4. 2022: Velikonoční prázdniny

26. 4. 2022: Správní rada SRPG, třídní schůzky

28. 4. 2022: Klasifikační porada

13. 5. 2022: Poslední zvonění

23. 5. 2022 a 24. 5. 2022: Ústní zkoušky profilové části maturit

30. 5. 2022: Předávání maturitních vysvědčení

4. 6. 2022 až 10. 6. 2022: Cyklistický a vodácký kurz sexty

7. 6. 2022: Správní rada SRPG, třídní schůzky

23. 6. 2022: Klasifikační porada

27. 6. 2022 a 28. 6. 2022: Školní výlety tercie, kvarty, kvinty a septimy

30. 6. 2022: Vydávání ročníkových vysvědčení

1. 7. 2022 až 31. 8. 2022: Hlavní prázdniny