Školní rok 2020/2021

Důležité termíny:

1. 9. 2020: Zahájení školního roku

2. 9. 2020 až 4. 9. 2020: Adaptační kurz tercie

8. 9. 2020: Správní rada SRPG, třídní schůzky

29. 10. 2020 a 30. 10. 2020: Podzimní prázdniny

24. 11. 2020: Klasifikační porada

26. 11. 2020: Valná hromada SRPG, třídní schůzky

23. 12. 2020 až 3. 1. 2021: Vánoční prázdniny

5. 1. 2021: Konzultace rodičů s vyučujícími

26. 1. 2021: Klasifikační porada

28. 1. 2021: Vydávání pololetních vysvědčení

29. 1. 2021: Pololetní prázdniny

1. 2. 2021 až 7. 2. 2021: Jarní prázdniny

10. 2. 2021: Den otevřených dveří

12. 2. 2021: Maturitní ples oktávy

1. 4. 2021 až 5. 4. 2021: Velikonoční prázdniny

8. 4. 2021: Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury

12. 4. 2021: Maturitní písemná práce z anglického jazyka

14. 4. 2021: První řádný termín jednotných přijímacích testů

15. 4. 2021: Druhý řádný termín jednotných přijímacích testů

16. 4. 2021: Maturitní písemná práce z německého jazyka

20. 4. 2021: Klasifikační porada

27. 4. 2021: Správní rada SRPG, třídní schůzky

29. 4. 2021: Klasifikační porada pro oktávu

3. 5. 2021 až 7. 5. 2021: Didaktické testy společné části maturitních zkoušek

12. 5. 2021: První náhradní termín jednotných přijímacích testů

13. 5. 2021: Druhý náhradní termín jednotných přijímacích testů

14. 5. 2021: Poslední zvonění

17. 5. 2021 až 21. 5. 2021: „Svatý týden“

24. 5. 2021 a 25. 5. 2021: Ústní maturitní zkoušky

5. 6. 2021 až 11. 6. 2021: Sportovně turistický kurz sexty a septimy

8. 6. 2021: Třídní schůzky

22. 6. 2021: Klasifikační porada

29. 6. 2021: Den GyPa

30. 6. 2021: Vydávání ročníkových vysvědčení

1. 7. 2021 až 31. 8. 2021: Hlavní prázdniny