Školní rok 2019/2020

Důležité termíny:

2. 9. 2019: Zahájení školního roku

5. 9. 2019: Správní rada SRPG, třídní schůzky

9. 9. 2019 až 11. 9. 2019: Adaptační kurz tercie

29. 10. 2019 a 30. 10. 2019: Podzimní prázdniny

21. 11. 2019: Klasifikační porada

28. 11. 2019: Valná hromada SRPG, třídní schůzky

23. 12. 2019 až 5. 1. 2020: Vánoční prázdniny

9. 1. 2020: Konzultace rodičů s vyučujícími

26. 1. 2020 až 1. 2. 2020: Lyžařský výcvikový kurz kvarty a kvinty

24. 1. 2020: Klasifikační porada

30. 1. 2020: Vydávání pololetních vysvědčení

31. 1. 2020: Pololetní prázdniny

5. 2. 2020: Den otevřených dveří

7. 2. 2020: Maturitní ples oktávy

9. 3. 2020 až 15. 3. 2020: Jarní prázdniny

9. 4. 2020 až 13. 4. 2020: Velikonoční prázdniny

16. 4. 2020: První řádný termín jednotných přijímacích zkoušek

16. 4. 2020: Klasifikační porada

17. 4. 2020: Druhý řádný termín jednotných přijímacích zkoušek

20. 4. 2020 až 25. 4. 2020: Výměnný pobyt s partnerskou švýcarskou školou

22. 4. 2020: Přijímací zkoušky dodatkového přijímacího řízení do vyššího ročníku

23. 4. 2020: Správní rada SRPG, třídní schůzky

30. 4. 2020: Klasifikační porada pro oktávu

13. 5. 2020: První náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

14. 5. 2020: Druhý náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

15. 5. 2020: Poslední zvonění

18. 5. 2020 až 24. 5. 2020: „Svatý týden“

25. 5. 2020 až 28. 5. 2020: Ústní zkoušky společné a profilové části maturit

3. 6. 2020: Slavnostní předávání maturitních vysvědčení od 15.30 hod. v zámeckém sále

4. 6. 2020: Třídní schůzky

6. 6. 2020 až 12. 6. 2020: Sportovně turistický kurz sexty

15. 6. 2020 až 20. 6. 2020: Výměnný pobyt v partnerské švýcarské škole

16. 6. 2020: Klasifikační porada

26. 6. 2020: Vydávání ročníkových vysvědčení

29. 6. 2020 a 30. 6. 2020: Ředitelské volno

1. 7. 2020 až 31. 8. 2020: Hlavní prázdniny