Ve škole

Gymnázium Pacov

  • je šestileté všeobecné gymnázium, příspěvková organizace Kraje Vysočina,
  • sídlí v nové moderní, netradičně architektonicky řešené budově, (tělocvična, posilovna, učebny a laboratoře jsou příjemné a barevné, často kruhové nebo oválné),
  • využívá podmínek malé školy kde se všichni navzájem znají k vytvoření bezpečného, příjemného a tvůrčího prostředí,
  • úspěšně připravuje žáky na studium na všech typech vysokých škol,
  • je výborně vybaveno výpočetní technikou, výuka IVT je oproti generalizovanému učebnímu plánu výrazně posílena, žáci zvládají počítačovou grafiku, webdesign i základy programování (ICT plán školy naleznete ZDE – ve formátu PDF),
  • klade důraz na jazykovou vybavenost žáků, jazyky mají posílenou hodinovou dotaci
  • organizuje mnoho školních i mimoškolních akcí.