Daily Archives: 12.4.2019

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

V úterý 2. dubna se kvartáni vydali na poutavou přednášku o světě hmyzu na Základní školu Pacov, Za Branou. Přednášku vedl Karel Švec, který dovezl a zábavnou formou popsal různé cizokrajné zástupce hmyzu a bezobratlých živočichů. Také vysvětlil jejich život v přírodě. Během přednášky se studenti s jednotlivými zástupci bezobratlých živočichů (mnohonožkami, pavouky, stonožkami a

Read More

Like Shakespeare

Like Shakespeare – DON Tábor, 9. 4. 2019   Ach, kéž smím trpět dál tu vaši svobodu, jež je mým vězením tím, že nás vždycky vzdálí a kéž mám dosti sil nést rány osudu a nevinit vás z křivd, které by se mi staly! Studenti našeho gymnázia mají možnost několikrát do roka navštívit táborské Divadlo

Read More