Category Archives: Novinky

Sportovně-turistický kurz 2021

5. června 2021 se třídy sexta a septima vydaly na letní kurz. Sportovně-turistický kurz je pravidelnou akcí naší školy, které se obvykle účastní studenti druhého ročníku. Loňský rok nám v podobných aktivitách nepřál, ale vše jsme si mohli vynahradit na konci tohoto školního roku. V sobotu ráno jsme se všichni sešli u školy, abychom odevzdali kola a

Read More

Peer Edushop – eTwinningový projekt 2021

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout základní školení v programování našim studentům, které považujeme za svou budoucnost v dnešních podmínkách, kdy se informační technologie neustále vyvíjejí, abychom drželi krok s měnícími se technologiemi. Dílčími cíli tohoto projektu je zajistit aktivní účast studentů na aktivitách kurzu v průběhu celého procesu, umožnit jim aktivně se vzdělávat tvorbou nových

Read More

Maturitní zkoušky 2021

Ve dnech 3. a 4. června proběhly na pacovském gymnáziu profilové části maturitních zkoušek. Celou fotogalerii najdete na fb stránkách školy (https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gpacov&set=a.3932694823466267).

Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima se od pondělí 24. 5. 2021 vzdělávají prezenčně bez rotace. Frekvence preventivního antigenního testování se mění na jedenkrát týdně po prvním příchodu do školy. Studenti z Pacova se k testování dostaví v 7:15 hod., dojíždějící po příjezdu spoje. Při cestě na oběd do školní jídelny a zpět platí zákaz

Read More

Mezinárodní projekt eTwinning

Studenti Gymnázia Pacov začali spolupracovat v mezinárodním projektu. Někteří studenti školy (z kvarty, kvinty a septimy) se dobrovolně přihlásili ke spolupráci v mezinárodním projektu Peer Edushop. Partnerskými zeměmi jsou Španělsko a Turecko. Program je zaměřen na výuku a užití programování jako nástroje k zpřístupnění obtížných jevů v učivu a tím lepšímu porozumění probírané látce. Používané nástroje WEB

Read More

Informace pro uchazeče o přijetí

Uchazeč o studium může konat přijímací testy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před zahájením přijímacích testů negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Podrobnosti jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a v Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které si můžete přečíst v části Přijímací řízení.