Category Archives: Novinky

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 bude výuka ve všech třídách gymnázia probíhat distanční formou. Studenti obdrží od třídních učitelů nový rozvrh distančních hodin. Vyučované jednotky prostřednictvím MS Teams budou nově trvat 60 minut. Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020. Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Organizace výuky v říjnu 2020

V týdnech od 12. 10. 2020 a od 19. 10. 2020 bude výuka probíhat stejně jako v týdnu od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020. Tercie a kvarta absolvují prezenční výuku, studenti vyššího gymnázia distanční výuku. Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020. Mgr.

Read More

Další omezení aktivit na gymnáziu

Od pátku 9. 10. 2020 platí zákaz veškerých aktivit v tělocvičně gymnázia. Od pondělí 12. 10. 2020 budou na 2 týdny pozastaveny aktivity všech zájmových kroužků na gymnáziu. Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Distanční výuka od 5. října

Vážení rodiče, studentky a studenti,na základě nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude od pondělí 5. 10. 2020 omezena přítomnost studentů ve škole.Studenti kvinty, sexty, septimy a oktávy budou vzděláváni distančně prostřednictvím platformy MS Teams podle zvláštního rozvrhu hodin, který obdrží od svých třídních učitelů. Účast na distanční výuce je povinná

Read More

V pohybu (projektový den)

Ve středu 30. září se oktáva zúčastnila projektového dne pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Kateřiny Divišové, která v úvodu seznámila studenty s touto profesí. Dále se zaměřila na funkci plosky nohy a její význam pro posturu člověka. Velmi zajímavé bylo představení vývojové kineziologie (diagnostika a terapie jednotlivých vývojových pozic). Společně strávené čtyři hodiny utekly jako voda

Read More

Bakaláři

Od 1. září 2020 přechází škola na elektronický systém Bakaláři. Přístupové kódy obdrží studenti ve škole a rodiče na rodičovských schůzkách 8. září.

Adam je čtvrtý!

V sobotu 27. 6. se Adam Červenka, žák septimy, již potřetí účastnil celostátního kola zeměpisné olympiády. Místo dvoudenního pobytu v Praze se tentokrát soutěžilo jeden den online a pouze terénní část a závěrečné vyhodnocení proběhlo v Jílovém u Prahy. Mezi 20 účastníky získal Adam 4. místo a od medailové pozice ho dělila pouze čtvrtina bodu.

Read More

Projekt eTwinning

Diver-city is attractive for a citizen who’s active! Tento E-Twinningový projekt má za cíl spolupráci, vzájemné učení, objevování podobností a rozmanitostí domovských měst z různých kulturních skupin v různých zemích EU; a chtěli jsme i zasáhnout do každodenního života města. K tomuto cíli jsme se bohužel kvůli epidemii nedostali. V prvním roce projektu jsme si

Read More

Ústní maturitní zkoušky a předávání maturitních vysvědčení

Ve dnech 10. – 12. června proběhly na našem gymnáziu ústní části maturitních zkoušek. Ve čtvrtek 18. června pak následovalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy v Komunitním centru. Na fotografie z maturitních zkoušek i předávání vysvědčení se můžete podívat na fb stránkách školy (https://www.facebook.com/gpacov/).