Category Archives: Novinky

Čtení pomáhá

Studenti tercie pacovského gymnázia si vyzkoušeli, jaké to je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Zapojili se totiž do celorepublikového projektu s názvem ČTENÍ POMÁHÁ. Princip je jednoduchý. Po přečtení knihy projde student testem prověřujícím jeho čtenářskou pozornost. Po úspěšném vyplnění testu získá kredit 50 korun (za každou přečtenou knihu dalších 50

Read More

Další třídy čeká návrat k prezenční výuce

V pondělí 7. 12. 2020 se do budovy gymnázia vrátí kvarta, sexta a septima. V týdnu od pondělí 14. 12. 2020 se prezenčně budou vzdělávat studenti tercie a kvinty. V pondělí 21. 12. 2020 a v úterý 22. 12. 2020 se budou kvartáni, sextáni a septimáni učit ve škole, terciáni a kvintáni doma formou distanční

Read More

Bílá pastelka

Gymnazisté z Pacova pomáhají jako jediní ze všech škol na Vysočině Studenty z tercie pacovského gymnázia hned tak něco nezaskočí. Od jejich záměru účastnit se už jednadvacátého ročníku celorepublikové sbírky Bílá pastelka je neodradily ani skutečnosti jako nepřízeň počasí či anticovidová opatření. Těsně před nástupem na distanční výuku, v úterý 13. října, se dobrovolníci v

Read More

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 bude výuka ve všech třídách gymnázia probíhat distanční formou. Studenti obdrží od třídních učitelů nový rozvrh distančních hodin. Vyučované jednotky prostřednictvím MS Teams budou nově trvat 60 minut. Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020. Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Organizace výuky v říjnu 2020

V týdnech od 12. 10. 2020 a od 19. 10. 2020 bude výuka probíhat stejně jako v týdnu od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020. Tercie a kvarta absolvují prezenční výuku, studenti vyššího gymnázia distanční výuku. Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020. Mgr.

Read More

Další omezení aktivit na gymnáziu

Od pátku 9. 10. 2020 platí zákaz veškerých aktivit v tělocvičně gymnázia. Od pondělí 12. 10. 2020 budou na 2 týdny pozastaveny aktivity všech zájmových kroužků na gymnáziu. Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Distanční výuka od 5. října

Vážení rodiče, studentky a studenti,na základě nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude od pondělí 5. 10. 2020 omezena přítomnost studentů ve škole.Studenti kvinty, sexty, septimy a oktávy budou vzděláváni distančně prostřednictvím platformy MS Teams podle zvláštního rozvrhu hodin, který obdrží od svých třídních učitelů. Účast na distanční výuce je povinná

Read More