Author Archives: admin

Další třídy čeká návrat k prezenční výuce

V pondělí 7. 12. 2020 se do budovy gymnázia vrátí kvarta, sexta a septima. V týdnu od pondělí 14. 12. 2020 se prezenčně budou vzdělávat studenti tercie a kvinty. V pondělí 21. 12. 2020 a v úterý 22. 12. 2020 se budou kvartáni, sextáni a septimáni učit ve škole, terciáni a kvintáni doma formou distanční

Read More

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 bude výuka ve všech třídách gymnázia probíhat distanční formou. Studenti obdrží od třídních učitelů nový rozvrh distančních hodin. Vyučované jednotky prostřednictvím MS Teams budou nově trvat 60 minut. Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020. Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Organizace výuky v říjnu 2020

V týdnech od 12. 10. 2020 a od 19. 10. 2020 bude výuka probíhat stejně jako v týdnu od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020. Tercie a kvarta absolvují prezenční výuku, studenti vyššího gymnázia distanční výuku. Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020. Mgr.

Read More